Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 5

zrušen

§ 5a

(1) Inspektoři České obchodní inspekce jsou oprávněni
a) provádět kontrolu, zda nedochází ke klamání spotřebitele,1c) na
základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu,
dále na základě podnětu spotřebitele, nebo jiné osoby, která
prokáže právní zájem ve věci; podat podnět ke kontrole může též
majitel nebo spolumajitel patentu, majitel autorského
osvědčení, majitel ochranné známky, majitel autorského práva
nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitel
práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo
jeho zástupce (dále jen "majitel práva duševního vlastnictví"),
b) vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení
dokumentace potřebné k posouzení, zda nedochází ke klamání
spotřebitele.3)

(2) Česká obchodní inspekce informuje toho, kdo podal podnět,
o zjištěném klamání spotřebitele3) nebo o zjištěných nedostatcích
a jejich příčinách.
------------------------------------------------------------------
1c) § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
zákona č. 145/2000 Sb.
3) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., ve znění zákona
č. 145/2000 Sb.
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu,
vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva
duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákona č. 121/2000 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582