Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 18

Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, které provádějí
kontrolní činnost podle zvláštních předpisů.6)
------------------------------------------------------------------
6) Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů (úplné znění s působností pro Českou
republiku č. 86/1992 Sb.), zákon č. 30/1968 Sb., o státním
zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č.
84/1987 Sb.), zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České
zemědělské a potravinářské inspekci, zákon č. 87/1987 Sb.,
o veterinární péči, ve znění zákona č. 239/1991 Sb., zákon č.
526/1990 Sb., o cenách, zákon České národní rady č. 552/1991
Sb., o státní kontrole, zákon České národní rady č. 61/1992
Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582