Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 14

Česká obchodní inspekce oznamuje zjištění závažného porušení
podmínek stanovených pro výkon činností uvedených v § 2 odst. 1
tohoto zákona bez zbytečného odkladu příslušnému živnostenskému
úřadu.5)
------------------------------------------------------------------
5) Zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských
úřadech.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582