Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

64/1986 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. října 1986
o České obchodní inspekci

Změna: 240/1992 Sb.
Změna: 22/1997 Sb., 110/1997 Sb.
Změna: 189/1990 Sb.
Změna: 71/2000 Sb.
Změna: 145/2000 Sb.
Změna: 102/2001 Sb.
Změna: 321/2001 Sb.
Změna: 205/2002 Sb.
Změna: 439/2003 Sb.
Změna: 205/2002 Sb. (část), 226/2003 Sb.
Změna: 309/2002 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy
podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu; člení se na ústřední
inspektorát a jemu podřízené inspektoráty.

(2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel,
kterého řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu; jmenování a odvolání
ústředního ředitele se řídí služebním zákonem.1) V čele
inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.

(3) Sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

(4) Česká obchodní inspekce je rozpočtovou organizací.
------------------------------------------------------------------
1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582