Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 9

Cenové moratorium

(1) Cenovým moratoriem se rozumí časově omezený zákaz
zvyšování cen nad dosud platnou úroveň na trhu daného zboží.

(2) Cenové moratorium stanoví nařízením vláda České a
Slovenské Federativní Republiky v dohodě s vládou České republiky
a s vládou Slovenské republiky a informuje o tom zákonodárné
sbory.

(3) Cenové moratorium lze stanovit nejdéle na dobu dvanácti
měsíců.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582