Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 22

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.

Vybraná ustanovení novel

Čl.II zákona č. 124/2003 Sb.

V případech podle § 13 odst. 9 písm. b), c) a j) zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění tohoto zákona, neplatí povinnost
označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou nejdéle
po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582