Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se
1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č.
112/1985 Sb., o státním řízení cen,
2. vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí,
cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva
financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č.
22/1990 Sb., o tvorbě a kontrole cen,
3. vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí,
cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva
financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č.
35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášek č.
170/1990 Sb., a 276/1990 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582