Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 18

Uložením pokuty není dotčeno právo na vydání majetkového
prospěchu tomu, na jehož úkor byl získán, ani odpovědnost
prodávajícího nebo kupujícího podle zvláštních předpisů 12).
Nelze-li tento majetkový prospěch vydat tomu, na jehož úkor byl
získán, stane se příjmem příslušného rozpočtu určeného zvláštním
předpisem.
------------------------------------------------------------------
12) Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582