Zákon o cenách

§ (1-22)

Řízení a sankce při porušení cenových předpisů

§ 16

(1) Cenové kontrolní orgány zahajují při porušení cenových
předpisů podle § 15 řízení na základě vlastního zjištění nebo na
základě oznámení.

(2) Při posuzování toho, zda došlo ke zneužití hospodářského
postavení při sjednání ceny podle § 2 odst. 3, vycházejí cenové
kontrolní orgány především z cenového vývoje na srovnatelných
trzích, potřeby dosažení přiměřeného zisku, původní ceny a vývoje
nákladů a dalších tržních podmínek hodných zřetele.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582