Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 10

Seznam zboží s regulovanými cenami

Zboží, u něhož se uplatňuje regulace cen podle § 5 a 6,
zařazují cenové orgány rozhodnutím do seznamu zboží s regulovanými
cenami (dále jen "seznam"). Seznam a ceny v jeho rámci stanovené a
zboží, u něhož se uplatňuje regulace cen podle § 8, uveřejňují
cenové orgány v Cenovém věstníku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582