Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

Orgány a stanovy Agentury
§ 4
Představenstvo

(1) Statutárním orgánem Agentury je představenstvo, které má 5 členů. Předsedu a ostatní členy představenstva jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra financí. Předseda představenstva je zároveň generálním ředitelem Agentury. Členové představenstva jsou zároveň zaměstnanci Agentury.

(2) Za představenstvo jednají navenek jménem Agentury vždy nejméně 2 členové představenstva, pokud stanovy Agentury nestanoví jinak.

(3) Pro členství ve statutárním orgánu Agentury a pro odpovědnost jeho členů platí obdobně ustanovení obchodního zákoníku3) a další předpoklady podle zvláštního právního předpisu.4)

(4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Podrobnosti odstoupení upraví stanovy Agentury.

3) § 194 odst. 5 až 7 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582