Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o bankách
§ 26
V § 38a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Informace a údaje uvedené v odstavci 1 mohou banky poskytnout i České konsolidační agentuře.".

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582