Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 2

(1) Agentura se zapisuje do obchodního rejstříku.

(2) Do obchodního rejstříku se zapisuje
o a) obchodní firma a sídlo,
o b) identifikační číslo,
o c) předmět činnosti,
o d) právní forma Agentury,
o e) jména a bydliště osob, které jsou členy představenstva, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem Agentury, a den vzniku, popřípadě zániku jejich funkce,
o f) jména a bydliště členů dozorčí rady a den vzniku, popřípadě zániku jejich funkce,
o g) údaj o tom, že za závazky Agentury ručí stát.

(3) Do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku, se vkládají stanovy Agentury a jejich pozdější změny a další listiny stanovené zvláštním právním předpisem.1)

(4) Zápis Agentury do obchodního rejstříku má deklaratorní charakter.

1) Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582