Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 16
Účetnictví

(1) Agentura vede účetnictví podle zvláštního právního předpisu.14)

(2) Účetní závěrka podléhá ověření auditorem.

(3) Agentura zveřejňuje ve výroční zprávě údaje z účetní závěrky ověřené auditorem.

14) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582