Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 15
Financování Agentury
Činnost Agentury je financována zejména z

a) kapitálu a fondů Agentury,
b) příjmů z vlastní činnosti,
c) cizích zdrojů získaných na finančních trzích,
d) prostředků získaných emisí dluhopisů, jejichž výše nesmí překročit 30 % bilanční sumy Agentury ke konci předchozího roku,
e) prostředků získaných emisí státních dluhopisů,
f) prostředků Fondu národního majetku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582