Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 11
Osoby se zvláštním vztahem k Agentuře

(1) Agentura nesmí provádět bez souhlasu ministerstva s osobami, které k ní mají zvláštní vztah, obchody, které by vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku nemohly být provedeny s jinými obchodními partnery. Toto ustanovení se vztahuje i na převzetí ručení.

(2) Za osoby, které mají k Agentuře zvláštní vztah, se pro účely tohoto zákona považují
o a) zaměstnanci Agentury,
o b) členové dozorčí rady Agentury,
o c) osoby blízké osobám uvedeným v písmenech a) a b),
o d) právnické osoby, které jsou Agenturou ovládány.7)

7) § 66a obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582