Lázeňský zákon

§ (1-51)

§ 17

(1) Na základě rozhodnutí ministerstva uživatel zdroje na vlastní náklady zakonzervuje nebo odstraní jímací zařízení, kterým se zdroj využívá, pokud
o a) zdroj nevyužívá,
o b) bylo zrušeno povolení k jeho užívání podle § 14 odst. 2 až 4,
o c) zaniklo povolení k jeho využívání podle § 15 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), s výjimkou postupu podle § 15 odst. 3,
o d) v zájmu ochrany zřídelní struktury je nutné odstranit jímací zařízení zdroje.

(2) Rozklad podaný proti rozhodnutí ministerstva vydanému podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

(3) Ministerstvo zajistí zakonzervování nebo odstranění jímacího zařízení zdroje, pokud
o a) nevydá rozhodnutí podle odstavce 1,
o b) zdroj nemá uživatele.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582