Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.)

§ (1-109)

§25
Orgány fakulty

§25 (1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou

a) akademický senát fakulty,

b) děkan,

c) vědecká rada fakulty,

d) disciplinární komise fakulty.

§25 (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.

§25 (3) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582