Branný zákon

§ (1-66)

§ 26
Přerušení základní služby

§26 (1) Základní služba se přeruší vojákům

a) vykonávají-li funkce uvedené v § 33,

b) rozhodne-li se tak na základě přezkumného řízení,

c) kterým by měla být udělena zdravotní dovolená na dobu zbývající k dokončení základní služby, nepřesahuje-li tato doba 30 kalendářních dnů,[12]

d) kterým byl dodatečně povolen odklad,

e) kteří byli vzati do vazby,

f) dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody,

g) kteří se svémocně vzdálili, dnem následujícím po uplynutí 30 dnů svémocného vzdálení.

§26 (2) Základní službu lze přerušit vojákům,

a) mají-li být vyrovnány přebytečné počty,

b) jde-li o hromadné propuštění jednoho nástupního termínu.

§26 (3) Při přerušení základní služby služební orgán vojáky ze základní služby předčasně propustí.

§26 (4) Pominou-li důvody přerušení základní služby, vojáci se povolají k dokončení základní služby, pokud jim zbytek nebyl prominut.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582