Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

§ (1-12)

§7
Spolupůsobení třetí osoby

§7 (1) Pokud škoda vznikne v důsledku vady výrobku a současně jednáním nebo opomenutím třetí osoby, odpovídá výrobce za škodu v plném rozsahu.

§7 (2) Výrobce však může vůči této třetí osobě uplatňovat postih jako důsledek jejího jednání nebo opomenutí, které přispělo ke vzniku škody.

§7a
Společná odpovědnost výrobců

§7a (1) Odpovídá-li za škodu více výrobců, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

§7a (2) Poškozená osoba může uplatnit nárok na náhradu škody vůči kterémukoli z nich.

§7a (3) Vzájemné vypořádání solidárně odpovídajících výrobců se provede podle účasti každého z nich.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582