Zákon o oceňování majetku

§ (1-36)

ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 526/1990 SB., O CENÁCH,
VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 135/1994 SB.
§25

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., se mění takto:

§1 odst. 2 včetně poznámky č. 1) zní:

"§1 (2) Cena je peněžní částka

a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle §2 až 13 nebo

b) zjištěná podle zvláštního předpisu[1] k jiným účelům než k prodeji.
_________
[1] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).".

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582