Zákon o oceňování majetku

§ (1-36)

Díl třetí
Trvalé porosty
§14
Členění trvalých porostů

Pro účely oceňování se trvalé porosty člení na

a) lesní porosty,[14]

b) ovocné dřeviny,

c) vinnou a chmelovou révu,

d) okrasné rostliny.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582