Zákon o oceňování majetku

§ (1-36)

§12
Oceňování lesního pozemku

§12 (1) Lesní pozemek[12] se oceňuje výnosovým a porovnávacím způsobem podle plošně převládajících souborů lesních typů.

§12 (2) Základní ceny lesních pozemků a jejich úpravu vyjadřující kategorii lesů[13] a další vlivy působící na využitelnost lesních pozemků stanoví vyhláška.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582