Nařízení vlády o minimální mzdě

§ (1-7)

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 1995

o minimální mzdě

ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.,
nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb.,
nařízení vlády č. 313/1999 Sb., nařízení vlády č. 162/2000 Sb.,
nařízení vlády č. 429/2000 Sb., nařízení vlády č. 436/2001 Sb.,
nařízení vlády č. 559/2002 Sb., nařízení vlády č. 463/2003 Sb.
a nařízení vlády č. 699/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle §111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle §4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:

§1

Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy fyzické osobě v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu[1] (dále jen "zaměstnanec").

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582