Zákon o státní sociální podpoře

§ (1-80)

§76

Nárok na dávky zaniká nejpozději uplynutím

a) 30. září 1995, jde-li o dávky uvedené v §74 odst. 1 písm. a) a d),

b) 31. října 1995, jde-li o dávky uvedené v §74 odst. 1 písm. b) a c),

c) 31. prosince 1995, jde-li o dávky uvedené v §74 odst. 2 písm. a), c) a f),

d) 31. ledna 1996, jde-li o dávky uvedené v §74 odst. 2 písm. b), d), e) a g).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582