Zákon o státní sociální podpoře

§ (1-80)

§71

§71 (1) Rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona ve správním řízení

a) úřady práce přezkoumává krajský úřad,

b) úřady městských částí hlavního města Prahy přezkoumává Magistrát hlavního města Prahy.

§71 (2) Odvolání nemá odkladný účinek.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582