Zákon o státní sociální podpoře

§ (1-80)

Zákon č. 402/2001 Sb.

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 117/1995 Sb.,

o státní sociální podpoře,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 137/1996 Sb.,
zákonem č. 132/1997 Sb., zákonem č. 242/1997 Sb.,
zákonem č. 91/1998 Sb., zákonem č. 158/1998 Sb.,
zákonem č. 360/1999 Sb., zákonem č. 118/2000 Sb.,
zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 155/2000 Sb.,
zákonem č. 492/2000 Sb. a zákonem č. 271/2001 Sb.

ve znění pozdějších změn provedených
zákonem č. 151/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb.,
zákonem č. 125/2003 Sb., zákonem č. 424/2003 Sb.,
zákonem č. 438/2003 Sb., zákonem č. 453/2003 Sb.,
zákonem č. 53/2004 Sb., zákonem č. 237/2004 Sb.,
zákonem č. 315/2004 Sb., zákonem č. 436/2004 Sb.,
zákonem č. 562/2004 Sb., zákonem č. 124/2005 Sb.,
zákonem č. 168/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb.,
zákonem č. 218/2005 Sb., zákonem č. 204/2005 Sb.
a zákonem č. 381/2005 Sb.

ZÁKON

o státní sociální podpoře

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1
Státní sociální podpora

§1 (1) Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.

§1 (2) Náklady na státní sociální podporu hradí stát.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582