Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

§ (1-23)

§ 7
Způsob úhrady zdravotní péče

(1) Zdravotní péče v nestátních zařízeních se poskytuje:

1. bez přímé úhrady od osoby, které byla zdravotní péče poskytnuta
1. na základě všeobecného zdravotního pojištění nebo na základě smluvního zdravotního pojištění [7],
2. jsou-li náklady poskytnuté zdravotní péče uhrazeny jiným zdravotnickým zařízením nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou na základě smluvního vztahu uzavřeného s provozovatelem ne státního zařízení,
3. pokud od ní provozovatel nestátního zařízení upustí, nebo
2. za přímou úhradu od osoby, které byla zdravotní péče poskytnuta, anebo
3. kombinací způsobu úhrady podle písmen a) a b).

(2) Ceny zdravotní péče za přímou úhradu se sjednávají podle zvláštních předpisů [8].
Část třetí

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582