Zákon o ochraně hospodářské soutěže

§ (1-31)

Část první
Ochrana hospodářské soutěže

Hlava 10: Ustanovení zmocňovací, přechodná a závěrečná

§ 26 Zmocňovací ustanovení
(1) Úřad vyhláškou povolí obecné (blokové) výjimky ze zákazu podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 pro vybrané druhy vertikálních dohod, dohod o specializaci, výzkumu a vývoji, poskytování technologií, distribuci a servisu motorových vozidel a dohod v oblasti pojišťovnictví a dopravy.
(2) Úřad může ze zákazu podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 vyhláškou povolit další obecné výjimky pro určité druhy dohod, jestliže zjistí, že narušení soutěže, ke kterému by obecná výjimka vedla, je převáženo výhodami pro jiné účastníky trhu, zejména pro spotřebitele.
(3) Úřad může vyhláškou nebo rozhodnutím vůči jednotlivému soutěžiteli výhody obecné výjimky odejmout, pokud by v důsledku vývoje na trhu účinky dohod podléhajících obecné výjimce nesplňovaly podmínky pro povolení individuální výjimky podle § 8.
(4) Úřad vyhláškou stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení. Úřad může vyhláškou stanovit podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení individuální výjimky ze zákazu dohod.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582