Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 9
(1) V diagnostickém ústavu jsou zřizovány nejméně 3 výchovné skupiny pro účely komplexního
vyšetření dětí.
(2) Se souhlasem ministerstva může být v diagnostickém ústavu ustanovena jedna výchovná
skupina pro účely dlouhodobé péče o děti, jimž je nezbytné zajistit dokončení studia,
poskytování psychologických nebo speciálně pedagogických služeb nebo jsou známy jiné
okolnosti, pro něž není děti vhodné přemístit.
(3) Ministerstvo může na žádost ředitele diagnostického ústavu v odůvodněných případech udělit
výjimku z ustanovení odstavců 1 a 2.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582