Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 41
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) územní obvody diagnostických ústavů,
b) podrobnosti o organizačním postupu diagnostického ústavu při přijímání, umísťování,
přemísťování a propouštění dětí,
c) vzorový vnitřní řád pro zařízení a střediska,
d) podrobnosti organizačního zabezpečení pobytu dětí zadržených na útěku v diagnostickém ústavu
podle § 6,
e) podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování dětí se zdravotním postižením podle § 2
odst. 12, nezletilých matek a jejich dětí a dětí vyžadujících výchovně léčebný režim v důsledku
jejich neurologického poškození (psychického onemocnění),
f) podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování a pobytu dětí uvedených v § 2 odst. 5,
g) podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích,
h) podrobnosti o provádění psychologického vyšetření podle § 18 odst. 2,
i) změnu výše částek uvedených v § 27 odst. 2 až 4, § 31 odst. 1, § 32 odst. 1 a v § 33 v závislosti
na změně koeficientu úhrnného indexu spotřebitelských cen, zjištěného Českým statistickým
úřadem, pokud změna hodnoty koeficientu přesáhne 5 %.
(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou podrobnosti pro výběr a přípravu
smluvních rodin, podrobnosti způsobu spolupráce a kontroly těchto smluvních rodin
s diagnostickým ústavem.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582