Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 4
(1) Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je výchovná skupina nebo rodinná
skupina.
(2) Výchovná skupina je základní organizační jednotkou v diagnostickém ústavu a ve výchovném
ústavu. Tvoří ji
a) v diagnostickém ústavu nejméně 4 a nejvíce 6 dětí,
b) ve výchovném ústavu nejméně 5 a nejvíce 8 dětí.
(3) Ve výchovném ústavu lze zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 výchovných skupin. Děti se do
výchovných skupin zařazují se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby.
(4) Rodinná skupina je základní organizační jednotkou v dětském domově a v dětském domově se
školou. Tvoří ji
a) v dětském domově nejméně 6 a nejvíce 8 dětí,
b) v dětském domově se školou nejméně 5 a nejvíce 8 dětí, zpravidla různého věku a pohlaví.
Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny; výjimečně je možné zařadit je do
různých rodinných skupin, zejména z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů.
(5) V dětském domově lze zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin. V dětském domově se
školou lze zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin. Děti se do rodinných skupin zařazují se
zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby.
(6) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") může na žádost ředitele
zařízení v odůvodněných případech udělit výjimku z ustanovení odstavců 2 až 5.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582