Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 29
(1) Ze sirotčího důchodu
16)
dítěte oboustranně osiřelého, které nemá jiný příjem, se na úhradu
příspěvku použije nejvýše 30 % příjmů.
(2) Z příjmu dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50 % částky určené
podle § 27 odst. 2, platné pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše určené podle § 27 odst.
2.
(3) Rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí podle odstavce 2 a příspěvkem
určeným podle § 27 odst. 2 hradí osoby odpovědné za výchovu.
------------------------------------------------------------------
16)
§ 52 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582