Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 28
(1) Pokud osoby odpovědné za výchovu prokáží potvrzením okresního úřadu, že jejich příjem nebo
příjem jejich rodiny po zaplacení příspěvku stanoveného podle § 27 odst. 2 bude nižší než životní
minimum,
15)
uhradí příspěvek v takové výši, aby jim životní minimum zůstalo zachováno. Pokud
by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, příspěvek se nehradí.
(2) Osoby odpovědné za výchovu jsou povinny prokázat, zda splňují nároky na snížení nebo
prominutí příspěvku podle odstavce 1, a to jednou za 6 měsíců.
------------------------------------------------------------------
15)
Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582