Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 13

Krajský úřad

Krajský úřad pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky

a)
zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v kraji,

b)
informuje starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány,

c)
podílí se na distribuci volebních materiálů,

d)
kontroluje průběh hlasování a sčítání hlasů ve volebních místnostech,

e)
řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obcí poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu,

f)
projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a ukládá pokuty podle tohoto zákona (§ 62 a 63),

g)
archivuje volební dokumentaci,

h)
plní další úkoly podle tohoto zákona.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582